Valgfag

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen. Det undervises i valgfag 1,5 time i uken.

Voksentoppen skole tilbyr 4 valgfag skoleåret 2020-2021:

 

Ved å klikke på den enkelte lenken får du mer informasjon om de enkelte valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettsider (UDIR).