Skolehelsetjenesten ved Voksentoppen skole

Helsesykepleier fra 01.10.2020 heter Siri Melvær Seierstad. 

I utgangspunktet har Voksentoppen skole fått 10% stilling fra skoleåret 2019/2020. Stillings-prosenten er beregnet ut fra normtall hvor en ungdomsskole med 500 elever skal ha 100% stilling, og en barneskole med 330 elever skal ha 100% stilling. For Voksentoppen skole betyr dette 1/2 dag i uken.

Siri legger opp til å være til stede mandager fra kl 0900 - 1300.

Kontaktinformasjon:

Mail:    sirim.seierstad@bva.oslo.kommune.no

 

Generelt om skolehelsetjenesten:

  • Skolehelsetjenestens formål er i samarbeid med skolen å fremme god helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt
  • Skolehelsetjenesten tilbyr skolestartsamtaler til nye elever på skolen, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn.
  • Skolehelsetjenesten tar i mot spørsmål og bekymringer fra barn og foresatte. Vi kan henvise barn og ungdom videre i samråd med foresatte.
  • Vi tilbyr barnevaksineprogrammet til alle elever

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.