Skolehelsetjenesten ved Voksentoppen skole

Voksentoppen skole har fått tildelt ny helsesykepleier (helsesøster). Hun heter Rikke Brusk Larsåsen.

I utgangspunktet har Voksentoppen skole fått 10% stilling fra skoleåret 2019/2020. Stillings-prosenten er beregnet ut fra normtall hvor en ungdomsskole med 500 elever skal ha 100% stilling, og en barneskole med 330 elever skal ha 100% stilling. For Voksentoppen skole betyr dette 1/2 dag i uken.

I januar 2020 er det vanskelig for henne å sette en fast tid hos oss, men hun håper tilstedeværelsen blir mer forutsigbart fra februar måned. Rikke legger opp til å være på Voksentoppen skole følgende tider framover:

Onsdag 08.01.2010: kl 0800-0900

Torsdag 16.01.2020: kl 0800-0900

Torsdag 23.01.2020: kl 1300-1430

Torsdag 30.01.2020: kl 0800-0900

Dersom det skulle bli behov for møter, samtaler eller lignende, er det mulig å avtale tider for dette nærmere.

 

Kontaktinformasjon:

Mail:    rikke.brusk.larsasen@bva.oslo.kommune.no

Mobil: 940 10 389

 

Generelt om skolehelsetjenesten:

  • Skolehelsetjenestens formål er i samarbeid med skolen å fremme god helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt
  • Skolehelsetjenesten tilbyr skolestartsamtaler til nye elever på skolen, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn.
  • Skolehelsetjenesten tar i mot spørsmål og bekymringer fra barn og foresatte. Vi kan henvise barn og ungdom videre i samråd med foresatte.
  • Vi tilbyr barnevaksineprogrammet til alle elever

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.