Søke plass

Barnets bostedsskole må i samarbeid med foresatte sende søknadskjema til Utdanningsetaten i Oslo. Søknadsfristen er innen 1. desember for opptak påfølgende skoleår.

Inntakskontoret tar sikte på å ferdigstille inntaket i mars påfølgende år. Søkere vil få skriftlig svar på om eleven har fått tildelt plass eller ikke. Hvis eleven har fått tildelt plass på Voksentoppen skole, vil vi invitere til et inntaksmøte, slik at vi best mulig kan legge til rette for overgangen fra bostedsskolen. I dette møtet er det vanlig å innkalle foresatte, representant fra bostedsskolen og eventuelt andre aktuelle instanser.