Elevrådet

Opplæringsloven pålegger hver grunnskole å ha et elevråd for klassetrinnene 5-7 og 8-10. Elevrådet på Voksentoppen skole består av en representanter fra hver klassegruppe, en representant fra 5.-7. trinn og en representant fra hver av de to gruppene på ungdomstrinnet.

Elevrådet har møte en gang i måneden. Medlemmene i elevrådet bytter på å lede elevrådsmøtene, skrive innkalling og referat. Elevrådet et viktig talerør på skolen vår, og ønskene fra klasserådene om aktiviteter og forbedringer på skolen er mange.

Gro Bjørnhold Rønning, undervisningsinspektør og rektor Marjolein Pijnenburg, leder og bistår elevrådet i arbeidet.