Voksentoppen skole trenger flere ringevikarer!

Voksentoppen skole er en spesialskole (1-10. trinn) som ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel i Oslo, ca. 10 minutters gange fra Voksenkollen T-banestasjon.

Skolen har en sammensatt elevgruppe med ulike utfordringer. Størsteparten av elevgruppen er elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller sosiale og/eller emosjonelle vansker.

Vi har per i dag 44 elever fordelt på 3 grupper, der lærere og miljøterapeuter samarbeider tett i planlegging og gjennomføring av undervisning og daglig oppfølging av elevene.
Hos oss jobber det både lærere og miljøterapeuter. Skolen trenger både lærervikarer (timevikarer) med kvalifikasjoner bl.a. i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, og miljøterapeuter for mellomtrinnet (6.- 7.trinn) og ungdomstrinnet (8.-10.trinn).

Voksentoppen skole ønsker deg som:

  • er god på relasjonsbygging og har gode samarbeidsevner
  •  er opptatt av læring, forebygging og har tydelig fokus på elevenes læringsutbytte samtidig som du tar hensyn til elevens livssituasjon
  •  er fleksibel
  • trives med tverrfaglig samarbeid og å jobbe tett på elever/grupper
  • oppleves som en trygg og tydelig voksenperson i møte med elever
  • er løsningsorientert og trives i en variert og til tider hektisk arbeidshverdag
  • har en positiv innstilling og ønsker det beste for alle elever

 

Kontaktperson for timevikar som lærer: 

Anne Fløgstad: Mobiltelefon: 958 88 864

Kontaktperson for timevikar miljøterapeut:

Gro B. Rønning: Mobiltelefon: 997 42 138