Driftsstyret

Driftsstyret har det overordnede ansvaret for planlegging og tilsyn med skolens virksomhet, og er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.

Ordningen med driftsstyret ble innført i Oslo 01.01.1999. Målet er å delegere myndighet fra Utdanningsetaten til skolene og å øke foreldrenes medbestemmelse i skolen.

Driftsstyret på Voksentoppen skole har representanter for foreldrene, representanter for de ansatte og politisk oppnevnte representanter.

Medlemmer av driftstyret ved Voksentoppen skole:

 • Gunnar A. Stavnes, ekstern representant og driftstyreleder. E-post: baldus1@me.com
 • Anita Asdahl Hoff, ekstern representant
 • Torfinn Lødøen Gaarden, ekstern representant
 • Anne Hollerud, (vara) ekstern representant
 • Live Bressendorf Lindseth (vara) ekstern representant
 • Per Toset, foreldre representant
 • Tiina Suikeli-Lindstrøm, foreldre representant
 • Martin Brusgaard (vara) foreldrerepresentant
 • John Evensen  (vara) foreldre representant
 • Jostein Lund (vara) foreldre representant
 • Jorun Eikill Veflen, ansatt representant
 • Anne Fløgstad, assisterende rektor
 • Marjolein Pijnenburg, rektor/sekretær

Møtebok – driftsstyret