Driftsstyret

Driftsstyret har det overordnede ansvaret for planlegging og tilsyn med skolens virksomhet, og er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.

Ordningen med driftsstyrer ble innført i Oslo 01.01.1999. Målet er å delegere myndighet fra Utdanningsetaten til skolene og å øke foreldrenes medbestemmelse i skolen.

Driftsstyret på Voksentoppen skole har representanter for foreldrene, representanter for de ansatte og politisk oppnevnte representanter.

Medlemmer av driftstyret ved Voksentoppen skole:

 • Gunnar A. Stavnes, ekstern representant og driftstyreleder. E-post: baldus1@me.com
 • Anita Asdahl Hoff, ekstern representant
 • Anne Hollerud, ekstern representant
 • Jannicke Thom, foreldrerepresentant
 • Terje Holsen, foreldrerepresentant
 • Espen F.R. Skarholt, ansattrepresentant
 • Jørgen Stein, ansattrepresentant
 • Mathilde Stige, ansattrepresentant (vara)
 • Dina M.G. Soot, ansattrepresentant (vara)
 • Live Bressendorf Lindseth (vara)
 • Anita Leirvik (vara)
 • Elin Bashevkin (vara)
 • Per Anker-NBilssen (vara)
 • Kirsti Otheliussen (vara)
 • Anne Fløgstad, assisterende rektor
 • Marjolein Pijnenburg, rektor/sekretær