Undersøkelse om skoletransport

Taxiene står klare for å kjøre Voksentoppen elever hjem

Til alle foresatte til elever på Voksentoppen skole!

En av de viktigste oppgavene til FAU er å fremme og ivareta fellesinteresser for våre elever. Veldig mange av våre barn og ungdom er avhengige av transport til og fra skolen. Nå ønsker vi å høre hvordan dere opplever at skoletransporten fungerer.

Ved å besvare denne undersøkelsen bidrar du til å kartlegge dagens situasjon og din stemme vil være med på å påvirke vår tilbakemelding når kommunen ved Utdanningsetaten (UDE) skal reforhandle avtalen med Oslo Taxi neste år. Vi har naturligvis ikke forhandlingsrett på avtalen, men vi ønsker å gi UDE tydelige signaler hva som fungerer godt og hvor det finnes forbedringspotensial.

Vi ber om at også de som ikke benytter seg av skoletransport besvarer undersøkelsen slik at vi kan være sikre på at vi har nådd alle. Dere velger kun alternativet «nei, vi trenger/ ønsker ikke å bruke skoletransport» og trykker på «send» så det er veldig fort gjort.  

Undersøkelsen er anonym. Dersom du ønsker at FAU skal bidra mer aktivt i en konkret situasjon, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på voksentoppenfau@gmail.com.

 Svarfrist er 4.desember, 2020 

 Vennlig hilsen

Voksentoppen FAU