Pris til Voksentoppen FAU

Tulipanbukett

På Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) sin årlige Foreldrekonferanse 17.3.2021 ble FAU-prisen 2021 delt ut. Årets pris går til Voksentoppen FAU for den innsatsen de har gjort de siste årene med å bygge opp et godt fungerende FAU, med gode rutiner, samarbeid med skolen, og de aktiviteter man har gjennomført med elever og foresatte.

Takk til alle tidligere og nåværende FAU-representanter som har vært viktige bidragsytere til at Voksentoppen FAU fikk FAU-prisen i år! 

Prisen består av heder, ære og anerkjennelse i form av et diplom. Det følger også med en hyggelig pengesum som ifølge vedtektene skal gå til å videreutvikle skole-hjem samarbeidet for skolemiljøet og barnas beste. Det er FAU selv som skal beslutte hvordan pengene benyttes. FAU vil nå gå inn i en prosess med å finne ut hvordan disse pengene kan brukes på best mulig måte. Dette vil de komme tilbake til etter hvert.

Ledelsen og ansatte ved Voksentoppen skole gratulerer FAU med prisen!

Du kan lese mer om prisen til Voksentoppen FAU her:

FAU-prisen-2021-vinner-1.pdf

Juryens-begrunnelsen-FAU-prisen-2021.pdf