Innhøsting på Voksentoppen

Poteter fra Voksentoppen skole

Her er årets potetavling fra plantekassen vår. Ikke store avlingen, men vi kommer sterkere tilbake neste år! Lærdommen fra i år er at vi må flytte plantekassen til et stede med mer sol og varme. Ny giv til våren!

Aase Vallevik Hjukse (lærer)