Besøksdag onsdag 11.11.2020 avlyses!

Bilde av vase med høstløv

På grunn av de strenge smitteverntiltakene som Oslo kommune innførte fra kl 2400 mandag 10.11.2020,  må vi beklageligvis avlyse den planlagte besøksdagen førstkommende onsdag 11.november. Vi kommer til å legge ut en film på hjemmesiden slik at dere kan se hvordan Voksentoppen skole ser ut på innsiden. 

Utover dette må dere gjerne ta telefonisk kontakt for å få nærmere informasjon om skoletilbudet vårt ved Voksentoppen skole. 

 

Voksentoppen skole er en spesialskole underlagt Utdanningsetaten i Oslo. Skoleåret 2020-2021 har vi 44 elever på 6.-10.trinn.

Elevgruppen ved Voksentoppen skole er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer innen psykisk helse og/eller sosiale-emosjonelle vansker. I forbindelse med søknad om plass til skoleåret 2021-2022 ønsker vi å invitere foreldre, pedagoger og rådgivere til å besøke oss på Voksentoppen skole.

Våre besøksdager er:

Tirsdag 03.11.2020 - kl 1415-1515

Onsdag 11.11.2020 - kl 1415-1515

Under besøket vil dere få informasjon om vårt tilbud og mulighet til å stille spørsmål. Dere finner mer informasjon om skolen på skolens hjemmeside. 

For å kunne ivareta smittevern på en god måte, ber vi om skriftlig påmelding (oppgi antall personer som ønsker å komme).

Påmelding og spørsmål sendes til:

Ana Georgijevic, Ana.Georgijevic@ude.oslo.kommune.no

og til Ivana Gazia, Ivana.Gazica@ude.oslo.kommune.no

 

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Marjolein Pijnenburg, rektor og Anne Fløgstad, ass.rektor