Fysisk aktivitet

Elever i gymsal

Vekt på fysisk aktivitet

Skolen legger vekt på fysisk aktivitet og har daglig aktivitetsøkter for alle elever. Skolens beliggenhet gir fine muligheter for friluftsliv. Skolen har en gymsal som er meget godt utstyrt. I tillegg har vi et eget trimrom med trimaspparater som romaskin, trimsykler og tredemølle. Vi gjennomfører årlig en høsttur og en skidag for alle elever i nærområdet.

Fine uteområder

Skolen ligger i Nordmarka Syd, nær Øvresetertjern, Holmenkollen, Frognerseteren og Tryvann vinterpark. Vi har fine uteområder med lekeapparater, en idrettsplass godt egnet for ballspill og en liten rundløype vi benytter både sommer og vinter. Ved idrettsplassen har vi en fin akebakke og det er gode muligheter for skigåing i rundløypen. Skolen har ganske godt utvalg av ski som kan lånes og mange elever benytter gjerne friminuttene på vinterstid til å leke på ski. Om våren oppsøker vi gjerne et lite tjern i nærheten hvor vi studerer rumpetroll eller vi undersøker flora og insektsliv i skogen.

Hyttetur

Skolen disponer "Larse-hytta" (hytte i nærområdet).