Bli en del av vår vikarstab?

Voksentoppen skole har en tverrfaglig ansattgruppe bestående av lærere, miljøterapeuter og barne- og ungdomsarbeidere som arbeider i team rundt elevene.

Ved sykdomsfravær, kursvirksomhet/møter som ikke kan legges utenom undervisningstid ønsker vi å bruke faste, kvalifiserte vikarer som ønsker å jobbe med vår elevgruppe.

 

Vi utvider vår vikarstab og dersom du har et hjerte for elever med ulike utfordringer, læring og utvikling kan du sende din CV og en kort beskrivelse av deg selv til: marjolein.pijnenburg@ude.oslo.kommune.no så tar vi kontakt med deg.