Velkommen til et nytt skoleår!

Elev på ipad

Elever og ansatte ved Voksentoppen skole er godt gang med skolehverdagen etter en forhåpentligvis lang og fin sommerferie. 22 nye elever har i høst begynt på Voksentoppen skole. I tillegg har det kommet flere nye ansatte i personalet.

Dette skoleåret har skolen 2 grupper på mellomtrinnet (4.-6. klasse og 5.-7.klasse) og 4 grupper på ungdomstrinnet (8. - 10. klasse)

Vi ønsker alle elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere velkommen til et nytt og spennende skoleår!