Ansatt-oversikt ved Voksentoppen skole

Gutt og jente, med skoleelementer

Voksentoppens hjemmeside er en viktig informasjonskanal og bindeledd mellom skole, hjem og samarbeidspartnere. Som en første "nyhet" kan vi opplyse at oversikten over ansatte ved Voksentoppen skole i inneværende skoleår er oppdatert med portrettbilde av alle tilsatte ved skolen! Gå gjerne inn på fanen "Om skolen", deretter "Om oss" og så "Ledelse og ansatte". Her finner dere både skolens ledelse med administrasjon, og ansatte på Mellomtrinn og på Ungdomstrinn.

Framover satser vi på å oppdatere og etter hvert fornye informasjonen som ligger ute på nettsiden. Målet er å bli en levende og hyppig besøkt hjemmeside med relevant informasjon for både foresatte, elever og ansatte!

Velkommen til et nytt og begivenhetsrikt skoleår ved Voksentoppen skole!