Besøksdag for nye søkere til skoleplass 2019-2020

Nye søkere og deres foresatte  inviteres til  informasjonsmøte vedrørende vårt skoletilbud for kommende skoleår 2019–2020.

Som dere ser, har vi satt opp 2 alternative dager og håper at tidspunktene passer for de fleste.

Påmelding: Det er fint om dere kan sende oss en skriftlig tilbakemelding på e-post slik at vi vet hvem og hvor mange som kommer på informasjonsmøtene (elev/foresatte). Påmeldingen sendes til følgende mail-adresse: Voksentoppen Postmottak

  1. Merk mailen "Besøksdager nye elever 2018/2019"
  2. Navn og antall på hvem som kommer (elev og/eller foresatte)
  3. Hvilken av de to dagene dere ønsker å komme (Det gis samme informasjon begge dagene).

Transport: Nærmeste holdeplass for offentlig transport er "Voksenkollen" (Linje 1 Frognerseteren).

Kommer du/dere med bil kan man parkere i skolegården etter kl. 14.20. Skolens adresse er: Ullveien 12R, 0791 Oslo.

Velkommen til Voksentoppen skole!