Skjemaer

Her finner dere en rekke fullmakter og retursslipper som omhandler skoletransport, bruk av skolens IKT utstyr/mobilbruk/foto, regler og rutiner mht. mat, klær m.m.

Det er viktig at dere leser godt gjennom dette sammen med elevene. Skriv under og returner disse til skolen så fort som mulig ved oppstart.

Merk at noen av svarslippene er utformet slik at noen kun gjelder for elever på U-trinn, mens andre gjelder for alle elever. Merk dere at noen svarslipper også krever at eleven selv skriver under.

Fullmakter/svarslipper