Permisjonsreglement

Det er egne regler i Osloskolen som regulerer adgang til å søke permisjon. Det er viktig å være klar på at det er begrensede muligheter for å søke eleven fri fra undervisning.

Hvis man søker om permisjon for eleven, må det sendes skriftlig søknad om dette til skolens ledelse.

Se Osloskolens permisjonsreglement