Organisering av skoledagen

Mesteparten av undervisningen foregår i den samme gruppa, men vi tilrettelegger også ytterligere slik at klassegruppene gjerne deles i mindre grupper i løpet av skoledagen alt etter tilretteleggings- og oppfølgingsbehov for den enkelte.

Hver gruppe styres av et eget team bestående av lærere og miljøterapeuter som sammen har ansvar for den daglige undervisningen, tilretteleggingen og oppfølgingen i sin gruppe.

Dette skoleåret har vi tilsammen fem grupper, fordelt på følgende måte:

  • Gruppe 1 - 1-4 trinn
  • Gruppe 2 - 5-7 trinn
  • Gruppe 3 - 8-10 trinn
  • Gruppe 4 - 8-10 trinn
  • Gruppe 5 - 8-10 trinn

Skoledagen er delt inn i økter eller perioder, der vi så langt det lar seg gjøre, prøver å legge de praktisk estetiske fagene som kroppsøving, kunst- og håndverk, mat- og helse, musikk og valgfag (kun for ungdomstrinn) siste delen av skoledagen.

Ettersom vi er en fådelt skole der elever går i klassegrupper med elever fra varierende trinn, har vi valgt å fordele fagtimer over år. For ungdomstrinnet har eleven f.eks. musikk over tre år.

Som ledd i vår satsing på utvikling av sosial kompetanse, har vi satt av en time i uka der vi jobber konkret med sosiale ferdigheter og sosial kompetanse under ledelse av miljøterapeutene. Dette gjelder alle trinn. Vi setter også av 2 timer en gang i måneden, der vi jobber med sosial kompetanse. Ser forøvrig skolens årshjul, der datoer for fellesarrangementer gjennom skoleåret er lagt inn.

Skoledagen starter kl. 0830 for alle elever. Bortsett fra S-trinn (1-4) som slutter kl. 11.35, onsdager og fredager, slutter skoledagen kl. 14.10 mandag-torsdag og 13.30 fredager. 

Skolens fellestimeplan ser slik ut:

TIME

KLOKKEN

TIMETALL

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Sum uke

Sum år

1

0830-0930

1

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

 

 

2

0940-1040

1

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

 

 

3

1050-1135

0,75

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

S-M-U

 

 

 

1135-1200

Storefri

 

 

 

 

 

 

 

4

1200-1300

1

S-M-U

S-M-U

M-U

S-M-U

M-U

 

 

5

1310-1410

1

S-M-U

S-M-U

M-U

S-M-U

M-U

 

 

SUM

 

4,75 t

 

 

 

 

 

23,25

 

SUM S

 

 

4,75

4,75

2,75

4,75

2,75

19,75

750,5

SUM M

 

 

4,75

4,75

4,75

4,75

4,25

23,25*

883,5

SUM U

 

 

4,75

4,75

4,75

4,75

4,25

23,25

883,5

*uketimetall inkluderer 1 time fysisk aktivitet per uke +1 time leksehjelp. Skoledagen avsluttes 13.30 på fredager for M- og U-trinn.