Skolemelding

I appen kan foresatte og elever sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. De kan også svare på meldinger sendt fra skolen. 

Vi oppfordrer foresatte og elever til å laste ned appen, fordi det gir et godt overblikk over beskjedene fra skolen. 

Meldinger i app, på web eller som e-post

Skolemelding er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo. Du kan derfor velge om du vil laste ned appen eller få meldingene tilsendt på e-post. Du kan også logge deg inn i Skoleplattform Oslo via skolens nettside og lese meldingene i webportalen. 

Hvis du ønsker å skru av den automatiske videresendingen av meldinger til e-post, kan du gjøre det i appen eller i webortalen under Min profil.  

Slik laster du ned appen

Appen Skolemelding kan lastes ned til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søker foresatte opp "Skolemelding foresatte". Ansatte og elever kan laste ned "Skolemelding elev og ansatt". 

Enkel pålogging og pushvarsler

Første gang du som foresatt bruker appen må du logge deg inn via ID-porten. Elever og ansatte logger seg på med Feide første gang.

Du kan lage en egen PIN-kode eller aktivere biometri (feks fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning). De neste gangene du bruker appen, trenger du bare oppgi PIN-koden eller bruke fingeravtrykk/ansiktsgjenkjenning.  

Appen gir mulighet for pushvarslinger, slik at du får varsel på telefonen/nettbrettet om at "Du har fått en ny melding" når skolen har sendt deg noe.

Dersom du om foresatt har flere barn, kan du kjapt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder hvilket barn ved å filtrere meldinger på ett barn om gangen.

Melde fravær 

Du kan melde fravær for barnet ditt på følgende måter: 

 • I Skolemeldingsappen
 • I webportalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
 • Ringe skolen 
 • Via IST Everyday

Hvis du melder fravær i appen eller i webportalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. For eldre elever som selv skal melde fravær har skolen egne rutiner. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

 1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
 2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
 3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
 4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.

Klasselister 

Du kan se ditt barns klasseliste i Skolemeldingsappen og i Portalen i Skoleplattform Oslo (app-versjon 1.44.0). Hensikten er å gjøre det lettere for foresatte å komme i kontakt med hverandre.

Klasselisten blir delt mellom foresatte som har barn i samme klasse. Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i listen. Skru på visning av kontaktinformasjonen din: 

 • i Innstillinger i Skolemeldingsappen
 • under Min profil i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside).

Velg hvilke opplysninger du ønsker å dele med de andre foresatte:

 • Elevens navn og ditt navn
 • Telefon
 • E-post
 • Adresse

Endre kontaktinformasjon

Hvis du har barn i grunnskolen: 

Du kan selv endre telefonnummer og e-postadresse via IST Everyday (pålogging i Skoleplattform Oslo). For adresseendring: Ta kontakt med skolen din.

Hvis du har barn under 18 år i videregående skole: 

Ta kontakt med skolen for å endre kontaktinformasjon. 

Slik melder du om at eleven må ha hjemmeskole 

Når eleven må holdes hjemme, men kan ha hjemmeskole skal du som foresatt:

 • Sende en Skolemelding til elevens kontaktlærer
 • Send en vanlig melding (ikke en fraværsmelding), dette fordi fraværsmeldingene ikke tillater fritekst.  
 • Skriv "Fravær" i emnefeltet
 • I meldingsteksten skriver du at eleven må følge hjemmeskole den aktuelle dagen. Du skal ikke skrive noe om grunnen til fraværet.

Dette gjelder elever i grunnskolen.

Les mer om når elevene ikke skal møte på skolen/AKS på UDIRs nettsider

Last ned appen

Skolemelding kan lastes ned fra AppStore og Google Play til telefon og nettbrett. 

"Skolemelding foresatte" er for foresatte, mens elever og ansatte laster ned "Skolemelding elev og ansatt". 

Spørsmål?

Ta kontakt med IKT-ansvarlig på skolen for hjelp og veiledning. Utdanningsetaten kan kontaktes på itsportal@ude.oslo.kommune.no