Informasjonshefte 2018/2019

Vi håper alle foresatte og elever tar seg tid til å bla i gjennom årets informasjonshefte. Der finner dere nyttig og aktuell informasjon om Voksentoppen skole, skole-hjem samarbeid, organisering og reglement og mer. Klikk på følgende link: Informasjonshefte 2018-2019. God lesning!