Skolehelsetjenesten

I tillegg til den skolehelsetjenesten som alle skoler har, har Voksentoppen skole en egen sykepleier i 100% stilling.

Skolens sykepleier heter Marie Abelson Buer. Hun er tilstede hver dag. Hun kan kontaktes på marie.buer@osloskolen.no eller ved å ringe skolen på tlf.nr. 23 22 20 70 eller 900 91 517.

Skolen samarbeider med Rikshospitalet, Barneavdelingen for vurdering, råd og veiledning ved behov.

Sykepleier samarbeider tett med skoleledelsen, lærerne, foreldre og barnas behandlende lege.

Sykepleiers oppgave oppgaver er:

  • Ta hånd om akutte problemer som oppstår i løpet av skoledagen
  • Følge opp medisinering i skoletiden
  • Ha kontakt med foreldre omkring forandringer i elvenes helsetilstand som kan ha betydning for skoledagen
  • Kontakt med helsesøster i Bydel Vestre Aker, og følger opp vaksiner i henhold til nasjonalt barnevaksinasjonsprogram.
  • Deltagelse i inntaksmøter, tverrfaglig samarbeid, herunder i flere ansvarsgrupper med forankring utenfor skolen.
  • Utadrettet virksomhet i forbindelse med overføringer til hjemmeskolen.


Det er viktig at skolehelsetjenesten holdes løpende orientert fra behandlende lege(r). Vi ber derfor alltid om foresattes tillatelse til å innhente disse opplysningene.

Det er viktig at foreldrene er klar over at vi ikke overtar noen fast kontroll med de helseproblemer som ligger bak elevenes inntak på Voksentoppen skole. Vi informerer elevenes egen lege om de problemer vi har sett eller de funn vi gjør, og det er elevens egen lege som avgjør om dette gir grunn til justering av den faste behandlingen eller andre tiltak.

Også for andre sykdomstilstander (akutte infeksjoner, smerter, skader og lignende) er det viktig at dette tas hånd om av elevens egen lege for å sikre god oppfølging og kontinuitet. Vi gir selvsagt førstehjelpsbehandling og kan ta hånd om småskader og småproblemer som ikke krever oppfølging eller spesielle undersøkelser (Røntgen u.s. og lignende).